Ysabel Yang

Head of Mandarin Department

From: Lanzhou, Gansu, China

Education: B. A., M. Linguistic

Experience: 11 years

 

Bob Luo

From: Gan Zhou, Jiangxi, China

Education: B. A.

Experience: 38 years

 

Daisy Ni

From: Guangdong, China
Education: B. A.

Experience: 16 years

 

Kitty Xie
From: Henan, China
Education: B. A.

Experience: 15 years

 

Li Xiaoyang
From: Shaanxi, China
Education: B. A.

Experience: 18 years

 

Rainy Ren

From: Heilongjiang, China

Education: B. A., M. Ed.

Experience: 7 years

 

Scarly Fan

From: Hebei, China
Education: B. A.
Experience: 24 years

 

 

Cindy Lv

From: China

Education: M.E.
Experience: 17 years

 

Cici Yang

From: Guangdong, China

Education: M. A.
Experience: 4 years